ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสริมผิวลาดยาง บ้านห้วยเดื่อ – ด่าน ตชด. หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสริมผิวลาดยาง บ้านห้วยเดื่อ - ด่าน ตชด. หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)