ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

279 หมู่ 6 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ เลย 42120
โทรศัพท์ 042 073 036
เว็บไซต์ tambonahi.go.th
facebook

แผนที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี