ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลย.ถ100-04 บ้านหนองบง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำทูน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5000 ตารางเมตร

0
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลย.ถ100-04 บ้านหนองบง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำทูน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5000 ตารางเมตร