ประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

0
121
CCF_000010