ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้ในราชการต่อไปได้

0
26
CCF_000119