ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้ในราชการต่อไปได้

0
134
CCF_000119