โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องกฎหมายที่สตรีควรรู้ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

0
598

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องกฎหมายที่สตรีควรรู้ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมแล้วความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย บรรยาย เกี่ยวกับ กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง และสถานการความรุนแรงในครอบครัวการแก้ไขปัญหาต่างๆในครอบครัว