โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบนมให้ความรู้สภาเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองเด็กและ ฝึกการจัดและจับจีบผ้าแบบต่างๆ จัดแจกันดอกไม้ จากงบประมาณตามข้อบัญัติจำนวน10,000บาท

0
508

วันที่16ส.ค.62 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน อบนมให้ความรู้สภาเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับพรบ.คุ้มครองเด็กและ ฝึกการจัดและจับจีบผ้าแบบต่างๆ จัดแจกันดอกไม้ จากงบประมาณตามข้อบัญัติจำนวน10,000บาท ผู้เข้าอบรมจำนวน44 คน