โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ2562 จัดโดยกองสวัสดิการสังคมอบต.อาฮี

0
654

วันที่15 สิงหาคม2562 นายกองค์การบริหารส่วนตบบอาฮีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ2562 จัดโดยกองสวัสดิการสังคมอบต.อาฮี จากงบประมาณตามข้อบัญญัติจำนวน10,000บาท กิจกรรม ทำขนมอาหารว่าง ครองแครงกรอบและกรอบเค็ม ผู้เข้าอบรมจำนวน30คน