ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี

0
648

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี