ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (AEC) 

– เกี่ยวกับอาเซียนhttp://www.mfa.go.th/asean/th/other/2360
– ประเทศไทยกับอาเซียน  
– Thailand and ASEAN
ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
http://www.mfa.go.th/asean/th