ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง

0
539

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง
ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 เดือน เริ่มตั้งแต่ เมษายน-กรกฎาคม
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง