ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
241
28