ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการปรับปรุงบ่อขยะ สถานที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

0
126

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างปรับปรุงบ่อขยะ  สถานที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  จำนวน  2  แห่ง  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงขอให้ผู้ที่สนใจ  สามารถยื่นข้อเสนอได้ที่  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ภายในวันที่  30  มีนาคม  2561  ในวันและเวลาราชการ  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  042-073036  ในวันและเวลาราชการ

17