เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  4  บ้านแก่งม่วง  ตำบลน้ำทูน  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย

0
16

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  จะดำเนินโครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร  หมู่ที่  4  บ้านแก่งม่วง  ตำบลน้ำทูน  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  โดยกำหนดให้ผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาดังกล่าว  สามารถเข้าเสนอราคาได้ที่  งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ในวัน  และเวลาราชการ  หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่  042-073041

แบบ
ปร.4
ปร.5